خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
۰۰۰۰ - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

۰۰۰۰

Polsat (13E) Nagravision 7101
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Key 01: Dont Know Public Key (Down)
Digi TV (1W) Nagravision 2111
Key 00: 2F B1 07 4B 4C 32 23 2E BB A8 C9 7F BC D5 8B 63 (11/07 21:11)
Key 01: AA E2 7D CC 39 23 01 D6 14 C9 30 E0 CF 64 23 77 (10/07 21:05)
Premier (19E) Nagravision 0501
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Key 01: Dont Know Public Key (Down)
TV Globo Nagravision C102
Key 00: 5B CE 65 62 5F A4 ED 50 95 94 CE 7C 4B 90 7E CB (18/08 19:10)
Key 01: 77 71 92 3A D0 E6 51 56 AC 74 0F 36 BB 0A 70 1A (03/08 23:34)
DishNetwork (USA) Nagravision 0101
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Bell Express Vu (Canada) Nagravision 0901
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Key 01: Dont Know Public Key (Down)
ShowTime 7w Ird-eto 0604
Key 06: Dont Know Public Key (Down)
Key 08: Dont Know Public Key (Down)
Art 7w Ird-eto 0604
Key 02: Dont Know Public Key (Down)
Key 06: Dont Know Public Key (Down)
Key 08: Dont Know Public Key (Down)
Canal Digitaal NL Seca 006A
Key 0C: 29 7E A4 E3 08 65 B5 98 (04/11 19:58)
Key 0D: D2 D9 BD 4D 61 E4 14 88 (04/10 09:46)
Key 0E: 7E 36 C0 A6 A0 8A 51 50 (04/07 12:20)
Multicanal (30W) Nagravision 2301
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Key 01: Dont Know Public Key (Down)
RAI (13E) Seca 0030
Key 0C: 24 48 A0 05 91 A5 09 32 (04/11 01:38)
Key 0D: 64 6C 66 C6 A8 73 CB C3 (07/10 09:30)
Key 0E: 57 32 7D C2 A8 62 B1 FB (28/05 20:28)
Mediatech (4W) Seca 002A
Key 0C: D2 80 43 47 5E D3 6F 8B (02/11 08:22)
Key 0D: B6 EE 87 6E B4 7D 9E 81 (05/10 15:23)
Key 0E: 45 78 D3 99 FB 03 D7 E4 (00/00 00:00)
Cyfra+ (13E) Seca 0065
Key 0C: Dont Know Public Key (Down)
Key 0D: Dont Know Public Key (Down)
Key 0E: Dont Know Public Key (Down)
NumeriCable (13E) Seca 0084
Key 0C: B9 1E 16 CF 38 53 69 B0 (03/11 12:03)
Key 0D: EB D8 8C 3D 50 84 B2 E0 (03/10 17:49)
MULTI-CHOICE (DVBC) Nagravision 1D01
Key 00: BA 54 95 68 9F 92 1D 99 (16/04 00:17)
Key 01: 7B 8E BC 1C 9E E5 84 D8 (26/04 12:26)
Euskaltel (DVBC) Nagravision 4701
Key 00: 79 E0 1B 36 55 AD DC 33 12 B6 1B AD 15 F9 E3 90 (27/12 01:31)
Key 01: D8 42 49 DD D5 C8 C8 34 39 EF 96 B3 C6 73 A5 D6 (27/12 01:31)
DREAM TV (146E) Nagravision 4F01
Key 00: Dont Know Public Key (Down)
Key 01: Dont Know Public Key (Down)

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر