خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
منتخب فیلمهای هاتبرد یک شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
جمعه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1388

2009/04/26
1388/02/06
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :


Les sœurs fâchées

2004
FRANCE

نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

A R D
نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Isabelle Huppert, Catherine Frot, François Berléand, Brigitte Catillon, Christiane Millet
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
93
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
04:35
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
True Wo men

USA
1997
نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

T E L E 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :

Dana Delany, Annabeth Gish, Angelina Jolie, Tina Majorino, Powers Boothe, Julie Carmen, Khadijah Karriem, Rachael Leigh Cook, Michael York
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
87
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
21
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Police Academy

USA
1984
نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

R T L 2

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Steve Guttenberg, G. W. Bailey, George Gaynes, Michael Winslow, Kim Cattrall, Donovan Scott, Andrew Rubin, Bubba Smith, Scott Thomson, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Bruce Mahler, David Graf, Brant von Hoffman
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
95
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
05:20
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Nَi albinَi

USA
2003نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

a r t e
نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Tomas Lemarquis, Elin Hansdَttir
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
93
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
03:30
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Light Sleeper

USA
1993

نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

T E L E 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Willem Dafoe, Susan Sarandon, Dana Delany
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
93
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
02:30
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Kingdom of Heaven

USA
2005نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

R T L 2

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ghassan Massoud, David Thewils, Marton Csokas, Edward Norton

زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
145
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
22:45
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Kingdom of Heaven

USA
2005نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

R T L 2

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ghassan Massoud, David Thewils, Marton Csokas, Edward Norton

زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
145
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
03:50
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Young and Innocent

USA
1937نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :


T E L E 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Derrick De Marney, Nova Pilbeam, Percy Marmont, Edward Rigby, John Longden, Mary Clare, George Curzon, Basil Radford, George Merritt
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
83
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
12:30
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Inspector Barnaby

ENGLAND
2006

نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

Z D F

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
John Nettles, Jason Hughes, Jane Wymark, Laura Howard, Barry Jackson, Felicity Dean, Nicola Redmond, Daniel (Danny) Webb, Isabella Furst, Ifan Huw Dafydd, Edward Davenport, David Henry
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
95
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
00:30
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Live & Become

2005

نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :


A R D

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Yael Abecassis, Yael Abecassis, Roschdy Zem, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Moshe Agazai, Mosche Abebe, Mosche Abebe, Roni Hadar, Roni Hadar, Meskie Shibru Sivan, Meskie Shibru Sivan, Rami Danon, Sirak M. Sahabat
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
144
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
02:05
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Malèna

USA
2000
نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :


T E L E 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Monica Bellucci, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Guiseppe Sulfaro, Gilberto Idonea
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
92
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
22:45
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Scent of a Woman

USA
1992نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

a r t e

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Al Pacino, Chris O'Donnell, Gabrielle Anwar, James Rebhorn, Philip Seymour Hoffman
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
145
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
22:45
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Backtrack

USA
1991نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :


T E L E 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Dennis Hopper, Jodie Foster, Dean Stockwell, Vincent Price, Charlie Sheen
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
92
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
00:40
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Can't Buy Me Love

USA
1987


نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

R T L 2

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Patrick Dempsey, Amanda Peterson, Courtney Gains, Tina Caspary, Seth Green
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
94
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
08:20
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Blindsight

ENGLAND
2006


نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :


a r t e
نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Michael Brown, Jeff Evans, Gavin Attwood, Sally Berg, Sonam Bhumtso, Dachung, Gyenshen, Stefani Jackenthal, Paul Kronenberg, Kyila
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
107
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
01:20
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
It's a Joke, Son

USA
1947نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

P O L O N I A 1

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Kenny Delmar, Una Merkel, June Lockhart, Kenneth Farrell
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
63
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
21:10
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Life with Father

USA

1947نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

P O L O N I A 1

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
William Powell, Elizabeth Taylor, Irene Dunne, Zasu Pitts
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
118
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
22:50
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
That Darn Cat

USA

1965نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

P U L S TV

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Hayley Mills, Dean Jones, Dorothy Provine, Roddy McDowall
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
116
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
14:30
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Look Who's Talking Too

USA
1990

نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

I T A L Y A 1

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
John Travolta, Kirstie Alley
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
81
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
22:10
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Being John Malkovich

USA
1999
نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

I T A L Y A 1

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
113
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
23:40
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Reason to Live, a Reason to Die, A

1972
Italia, Francia, Germania, Spagna
نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

R E T E 4

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
James Coburn, Telly Savalas, Bud Spencer
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
113
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
18:55
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Poseidon

USA
2006

نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

C A N A L 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
99
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
00:00
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Clay Pigeons

USA
1998


نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

C A N A L 5

نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Vince Vaughn, Georgina Cates, Janeane Garofalo, Joaquin Phoenix
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
05:00
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
98
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Practical Magic

USA
1998نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

A D J A R A


نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
Sandra Bullock
Nicole Kidman
Stockard Channing
Dianne Wiest
Goran Visnjic
Aidan Quinn
Evan Rachel Wood
Mark Feuerstein
Annabella Price
Camilla Belle
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
104
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
23:30
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
نام فیـــــــــــــــــــــــ ــــــــــلم :
Main event

ENGLAND
1979
نام شبـــــــــــــــــــــــ ــــــکه :

A D J A R A


نام بازیگــــــــــــــــــــ ــــــران :
زمـــــــــــــــــــــــ ــان فیلم :
100
زمـــــــــــــــــــــــ ــان پخش فیلم :
01:10
ژانــــــــــــــــــــــ ــــــر فیلم :
del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر