خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدید ترین پلاگین به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۸۸ و کدهای dcw فعال - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1388
http://artoor32.persiangig.ir/image/dcw2.jpg

19_05_2009 Full_vPlug_2.4.2 with all keys bis tv.rarChannel: F r e eX T V Sat: 4,8E
key: 999815467353CA90D3046F4623F9314D
0500:022F00:0016:00D0:1D54::99 98 15 46 73 53 CA 90 D3 04 6F 46 23 F9 31 4D --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 16 { 99 98 15 46 73 53 CA 90 D3 04 6F 46 23 F9 31 4D }} --> gbox
F 00161D54 00 999815467353CA90 ; F r e e X TV --> mgcamd
F 00161D54 01 D3046F4623F9314D ; F r e e X T V --> mgcamd
time: 19.05.2009 10:32 added: tailorChannel: Chasse & Peche Sat: 13E
key: C269E00B2822BC061400435764D495CD
0500:20810:00CC:0403:0604::C2 69 E0 0B 28 22 BC 06 14 00 43 57 64 D4 95 CD --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CC { C2 69 E0 0B 28 22 BC 06 14 00 43 57 64 D4 95 CD }} --> gbox
F 00CC0604 00 C269E00B2822BC06 ; Chasse & Peche --> mgcamd
F 00CC0604 01 1400435764D495CD ; Chasse & Peche --> mgcamd
time: 19.05.2009 03:41 added: tonytrChannel: RTL 9 Sat: 13E
key: 13D34F35DFD59D51212760A84E220D7D
0500:20810:00C8:040C:0640::13 D3 4F 35 DF D5 9D 51 21 27 60 A8 4E 22 0D 7D --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 C8 { 13 D3 4F 35 DF D5 9D 51 21 27 60 A8 4E 22 0D 7D }} --> gbox
F 00C80640 00 13D34F35DFD59D51 ; RTL 9 --> mgcamd
F 00C80640 01 212760A84E220D7D ; RTL 9 --> mgcamd
time: 19.05.2009 03:40 added: tonytrChannel: AB1 Sat: 13E
key: 4370D6894ADDEB12436CEB9A9B639290
0500:20810:00C9:0400:0641::43 70 D6 89 4A DD EB 12 43 6C EB 9A 9B 63 92 90 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 C9 { 43 70 D6 89 4A DD EB 12 43 6C EB 9A 9B 63 92 90 }} --> gbox
F 00C90641 00 4370D6894ADDEB12 ; AB1 --> mgcamd
F 00C90641 01 436CEB9A9B639290 ; AB1 --> mgcamd
time: 19.05.2009 03:39 added: tonytr


---

Channel: Action Sat: 13E
key: 0EF40B0D0AFEAEB6D812452FA9DA2CAF
0500:21110:00D2:0409:0712::0E F4 0B 0D 0A FE AE B6 D8 12 45 2F A9 DA 2C AF --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D2 { 0E F4 0B 0D 0A FE AE B6 D8 12 45 2F A9 DA 2C AF }} --> gbox
F 00D20712 00 0EF40B0D0AFEAEB6 ; Action --> mgcamd
F 00D20712 01 D812452FA9DA2CAF ; Action --> mgcamd
time: 19.05.2009 03:39 added: tonytrChannel: Animaux Sat: 13E
key: A81DF6BBB8CE098FF116D1D8AF7AF61F
0500:21110:00CB:0402:0517::A8 1D F6 BB B8 CE 09 8F F1 16 D1 D8 AF 7A F6 1F --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CB { A8 1D F6 BB B8 CE 09 8F F1 16 D1 D8 AF 7A F6 1F }} --> gbox
F 00CB0517 00 A81DF6BBB8CE098F ; Animaux --> mgcamd
F 00CB0517 01 F116D1D8AF7AF61F ; Animaux --> mgcamd
time: 19.05.2009 03:38 added: tonytr

-

Channel: Encyclopedia Sat: 13E
key: CA79C2055EF780D587E8C9384BC7F103
0500:21110:00D4:040B:0714::CA 79 C2 05 5E F7 80 D5 87 E8 C9 38 4B C7 F1 03 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D4 { CA 79 C2 05 5E F7 80 D5 87 E8 C9 38 4B C7 F1 03 }} --> gbox
F 00D40714 00 CA79C2055EF780D5 ; Encyclopedia --> mgcamd
F 00D40714 01 87E8C9384BC7F103 ; Encyclopedia --> mgcamd
time: 19.05.2009 03:37 added: tonytr

--

Channel: RTVi Detsky Sat: 13E
key: 3AE82A4C1DE54345C3E7DB850CB94409
0500:022C00:39D3:002C:0389::3A E8 2A 4C 1D E5 43 45 C3 E7 DB 85 0C B9 44 09 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D3 { 3A E8 2A 4C 1D E5 43 45 C3 E7 DB 85 0C B9 44 09 }} --> gbox
F 39D30389 00 3AE82A4C1DE54345 ; RTVi Detsky --> mgcamd
F 39D30389 01 C3E7DB850CB94409 ; RTVi Detsky --> mgcamd
time: 18.05.2009 19:38 added: tailor

Channel: RTVi Nashe Kino Sat: 13E
key: 23987E39198C4EF35EF8469C946CF9F9
0500:022C00:39D4:002F:0387::23 98 7E 39 19 8C 4E F3 5E F8 46 9C 94 6C F9 F9 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D4 { 23 98 7E 39 19 8C 4E F3 5E F8 46 9C 94 6C F9 F9 }} --> gbox
F 39D40387 00 23987E39198C4EF3 ; RTVi Nashe Kino --> mgcamd
F 39D40387 01 5EF8469C946CF9F9 ; RTVi Nashe Kino --> mgcamd
time: 18.05.2009 19:36 added: tailor
--
Channel: RTVi ME Sat: 13E
key: 53DEAADBBA05FAB98209CC577DE12A88
0500:022C00:39D7:0038:0390::53 DE AA DB BA 05 FA B9 82 09 CC 57 7D E1 2A 88 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D7 { 53 DE AA DB BA 05 FA B9 82 09 CC 57 7D E1 2A 88 }} --> gbox
F 39D70390 00 53DEAADBBA05FAB9 ; RTVi ME --> mgcamd
F 39D70390 01 8209CC577DE12A88 ; RTVi ME --> mgcamd
time: 18.05.2009 19:33 added: tailor
--
Channel: RTVi Europe Sat: 13E
key: CD9E3DA854B82F3BBBB637A863E4C50C
0500:022C00:39D2:0028:0385::CD 9E 3D A8 54 B8 2F 3B BB B6 37 A8 63 E4 C5 0C --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D2 { CD 9E 3D A8 54 B8 2F 3B BB B6 37 A8 63 E4 C5 0C }} --> gbox
F 39D20385 00 CD9E3DA854B82F3B ; RTVi Europe --> mgcamd
F 39D20385 01 BBB637A863E4C50C ; RTVi Europe --> mgcamd
time: 18.05.2009 19:27 added: tailor

del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر