خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
vPlug و v_sids جدید و کدهای DCW چند شبکه پو ر نو - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
سه‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1388http://www.truydu.com/yayin/freextv.jpg

04_08_2009 Full_vPlug_2.4.2 with all keys.rarv_sidsکد ها غیر فعال شده اند


-

Channel: I N X T C TV - F RE NCH LOVER Sat: 13E
key: 990D2AD02A263A8AD2A0EF617D099C22
0500:024400:21AD:0096:0BEA::99 0D 2A D0 2A 26 3A 8A D2 A0 EF 61 7D 09 9C 22 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 21 AD { 99 0D 2A D0 2A 26 3A 8A D2 A0 EF 61 7D 09 9C 22 }} --> gbox
F 21AD0BEA 00 990D2AD02A263A8A ; INX TC TV - FRE NCH LOVER --> mgcamd
F 21AD0BEA 01 D2A0EF617D099C22 ; INX TC TV - FRE NCH LOVER --> mgcamd
time: 04.08.2009 18:26 added: adminChannel: X D r e a m Tv Sat: 13E
key: 05958721D90E5C4354A407FF5179FDC7
0500:000000:21B8:0C80:14B4::05 95 87 21 D9 0E 5C 43 54 A4 07 FF 51 79 FD C7 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 21 B8 { 05 95 87 21 D9 0E 5C 43 54 A4 07 FF 51 79 FD C7 }} --> gbox
F 21B814B4 00 05958721D90E5C43 ; X Dre am Tv --> mgcamd
F 21B814B4 01 54A407FF5179FDC7 ; X Dre am Tv --> mgcamd
time: 04.08.2009 18:26 added: adminChannel: F r e e X-TV2 Sat: 13E
key: 8C29EFA4516ECE8D680CF86C03C9622E
0500:024400:0082:1200:0650::8C 29 EF A4 51 6E CE 8D 68 0C F8 6C 03 C9 62 2E --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 82 { 8C 29 EF A4 51 6E CE 8D 68 0C F8 6C 03 C9 62 2E }} --> gbox
F 00820650 00 8C29EFA4516ECE8D ; Fr ee X-TV2 --> mgcamd
F 00820650 01 680CF86C03C9622E ; Fr ee X-TV2 --> mgcamd
time: 04.08.2009 18:25 added: adminChannel: F r e e X-TV Sat: 13E
key: F79F8B21F672E8504A8D1EF5EF7344A6
0500:024400:0086:0910:0652::F7 9F 8B 21 F6 72 E8 50 4A 8D 1E F5 EF 73 44 A6 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 86 { F7 9F 8B 21 F6 72 E8 50 4A 8D 1E F5 EF 73 44 A6 }} --> gbox
F 00860652 00 F79F8B21F672E850 ; F re e X-TV --> mgcamd
F 00860652 01 4A8D1EF5EF7344A6 ; F re e X-TV --> mgcamd
time: 04.08.2009 18:24 added: adminSoftCam.Tv, softcam.key, key, cardshare, server, şifre, anahtar, uydu, çanak, dvbfiles, hacksat, cardserver, card, server, cardsharing, card, sharing
skyview, fds, file, software, service, snitch, yankse, dvb, dvb-s, dvbsat, mytheatre, powerdvb, progdvb, cwcamemu, plugin, ss1, ss2, inca, aver, skystar, forum
offline, download, wincsc, camd3, camx, cccam, newcamd, gbox, mgcamd, evocamd, radegast, satbazaar, tremu, s2emu, vplug, viaccess, cryptoworks, nagravision
nagra, skycrypt, neotion, biss, bisskrem, nagra, via, mediaguard, betacrypt, polsat, tps, multivision, dreambox

del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر