خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
باز شدن چند شبکه پو ر نو free* tv 1,2 fren ch lover *dream - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1388
باز شدن چند شبکه پو ر نو  free* tv 1,2 fren ch lover *dream کد ها غیر فعال شده اند

به روز ترین v_sids.dbChannel: INX TC TV - FRE NCH LOVER Sat: 13E
key: 609E1E1C8B351ADA7B9CD3EAE9E26D38
0500:024400:21AD:0096:0BEA::60 9E 1E 1C 8B 35 1A DA 7B 9C D3 EA E9 E2 6D 38 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 21 AD { 60 9E 1E 1C 8B 35 1A DA 7B 9C D3 EA E9 E2 6D 38 }} --> gbox
F 21AD0BEA 00 609E1E1C8B351ADA ; INX TC TV - FRE NCH LOVER --> mgcamd
F 21AD0BEA 01 7B9CD3EAE9E26D38 ; INXT C TV - FRE NCH LOVER --> mgcamd
time: 11.08.2009 18:02 added: alimansurChannel: X  Dre am Tv Sat: 13E
key: FA16FB0BB918D3A46B8A958A63996C68
0500:000000:21B8:0C80:14B4::FA 16 FB 0B B9 18 D3 A4 6B 8A 95 8A 63 99 6C 68 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 21 B8 { FA 16 FB 0B B9 18 D3 A4 6B 8A 95 8A 63 99 6C 68 }} --> gbox
F 21B814B4 00 FA16FB0BB918D3A4 ; X Dre am Tv --> mgcamd
F 21B814B4 01 6B8A958A63996C68 ; X Dre am Tv --> mgcamd
time: 11.08.2009 18:02 added: alimansur


-

Channel: Fr eeX-TV2 Sat: 13E
key: 97C84AA9E8BBC366FB452969B72BAA8C
0500:024400:0082:1200:0650::97 C8 4A A9 E8 BB C3 66 FB 45 29 69 B7 2B AA 8C --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 82 { 97 C8 4A A9 E8 BB C3 66 FB 45 29 69 B7 2B AA 8C }} --> gbox
F 00820650 00 97C84AA9E8BBC366 ; Fr eeX-TV2 --> mgcamd
F 00820650 01 FB452969B72BAA8C ; FreeX-TV2 --> mgcamd
time: 11.08.2009 18:00 added: alimansurChannel: Fr eeX-TV Sat: 13E
key: 6D57B276CCC71DB0BE3A645CD78CFC5F
0500:024400:0086:0910:0652::6D 57 B2 76 CC C7 1D B0 BE 3A 64 5C D7 8C FC 5F --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 86 { 6D 57 B2 76 CC C7 1D B0 BE 3A 64 5C D7 8C FC 5F }} --> gbox
F 00860652 00 6D57B276CCC71DB0 ; Fr eeX-TV --> mgcamd
F 00860652 01 BE3A645CD78CFC5F ; Fr eeX-TV --> mgcamd
time: 11.08.2009 17:59 added: alimansurChannel: Rai Tre Sat: 13E
key: CD3630B29E9FD3B1EDA42B3FBF5030F8
0100:000000:2141:0452:06A9::CD 36 30 B2 9E 9F D3 B1 ED A4 2B 3F BF 50 30 F8 --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 21 41 { CD 36 30 B2 9E 9F D3 B1 ED A4 2B 3F BF 50 30 F8 }} --> gbox
F 214106A9 00 CD3630B29E9FD3B1 ; Rai Tre --> mgcamd
F 214106A9 01 EDA42B3FBF5030F8 ; Rai Tre --> mgcamd
time: 07.08.2009 13:16 added: admin


Channel: RAI 4 Sat: 13E
key: 3983949A66544F9BA75589528C1CFE10
0100:000000:2142:0088:06AA::39 83 94 9A 66 54 4F 9B A7 55 89 52 8C 1C FE 10 --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 21 42 { 39 83 94 9A 66 54 4F 9B A7 55 89 52 8C 1C FE 10 }} --> gbox
F 214206AA 00 3983949A66544F9B ; RAI 4 --> mgcamd
F 214206AA 01 A75589528C1CFE10 ; RAI 4 --> mgcamd
time: 07.08.2009 13:13 added: admin

del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر