خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
v_sids جدید و کد های DCW دو کانال پلست در ماهواره هاتبرد - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388http://dvbpersian.blogsky.com - Polsat_play


http://dvbpersian.blogsky.com - polsat_cafe
v_sids.dbChannel: POLSAT PLAY Sat: 13E
key: D839F00116E4CBC5D1A369DDE5BAEE8D
1803:000000:332E:0022:011B::D8 39 F0 01 16 E4 CB C5 D1 A3 69 DD E5 BA EE 8D --> CC&NEWcamd
0: { 18 03 33 2E { D8 39 F0 01 16 E4 CB C5 D1 A3 69 DD E5 BA EE 8D }} --> gbox
F 332E011B 00 D839F00116E4CBC5 ; POLSAT PLAY --> mgcamd
F 332E011B 01 D1A369DDE5BAEE8D ; POLSAT PLAY --> mgcamd
time: 23.08.2009 12:01 added: tailorChannel: POLSAT CAFE Sat: 13E
key: C43E696B33173B857DCC246D07BAEBAC
1803:000000:3332:0026:015B::C4 3E 69 6B 33 17 3B 85 7D CC 24 6D 07 BA EB AC --> CC&NEWcamd
0: { 18 03 33 32 { C4 3E 69 6B 33 17 3B 85 7D CC 24 6D 07 BA EB AC }} --> gbox
F 3332015B 00 C43E696B33173B85 ; POLSAT CAFE --> mgcamd
F 3332015B 01 7DCC246D07BAEBAC ; POLSAT CAFE --> mgcamd
time: 23.08.2009 11:58 added: tailorChannel: MTV Idol Sat: 19E
key: C136433AD2F2D99D87A3E10B2BE56C7C
0500:032820:7003:019F:18B5::C1 36 43 3A D2 F2 D9 9D 87 A3 E1 0B 2B E5 6C 7C --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 70 03 { C1 36 43 3A D2 F2 D9 9D 87 A3 E1 0B 2B E5 6C 7C }} --> gbox
F 700318B5 00 C136433AD2F2D99D ; MTV Idol --> mgcamd
F 700318B5 01 87A3E10B2BE56C7C ; MTV Idol --> mgcamd
time: 17.08.2009 21:27 added: eniss11158 V
DVB-S/MPEG-2
27500 3/4
Polsat cafe- Polsat Play
 

del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر