خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
کد جدید DCW برای چهار کانال کارتی در هاتبرد - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
پنج‌شنبه 30 مهر‌ماه سال 1388

v_sids.db & v_keys.db


Channel: Satisfaction S5 ITALY Sat: 13E
key: 10DA644E54E7FD38D18EB81795A4457E
0500:023B00:35C3:0025:0523::10 DA 64 4E 54 E7 FD 38 D1 8E B8 17 95 A4 45 7E --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 35 C3 { 10 DA 64 4E 54 E7 FD 38 D1 8E B8 17 95 A4 45 7E }} --> gbox
F 35C30523 00 10DA644E54E7FD38 ; Satisfaction S5 ITALY --> mgcamd
F 35C30523 01 D18EB81795A4457E ; Satisfaction S5 ITALY --> mgcamd
time: 22.10.2009 16:08 added: tailor

Satisfaction S5 ITALY
Hotbird (13°E)
11411 h 27500


Channel: Club P rive TV Sat: 13E
key: 50A08C7CE7A0AF36BB42D3D0D6A19209
0500:031B00:3792:0BAE:0835::50 A0 8C 7C E7 A0 AF 36 BB 42 D3 D0 D6 A1 92 09 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 37 92 { 50 A0 8C 7C E7 A0 AF 36 BB 42 D3 D0 D6 A1 92 09 }} --> gbox
F 37920835 00 50A08C7CE7A0AF36 ; Club P rive TV --> mgcamd
F 37920835 01 BB42D3D0D6A19209 ; Club P rive TV --> mgcamd
time: 22.10.2009 12:26 added: tailor

Club P rive TV

Hotbird (13°E)
11727 V 27500Channel: SCi Fi Sat: 13E

Free


Channel: UNIVERSAL Sat: 13E
key: 3B39E559CDF1C381FF8665EA1BC3F6D4
0500:024F00:3A35:0137:1B8C::3B 39 E5 59 CD F1 C3 81 FF 86 65 EA 1B C3 F6 D4 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 3A 35 { 3B 39 E5 59 CD F1 C3 81 FF 86 65 EA 1B C3 F6 D4 }} --> gbox
F 3A351B8C 00 3B39E559CDF1C381 ; UNIVERSAL --> mgcamd
F 3A351B8C 01 FF8665EA1BC3F6D4 ; UNIVERSAL --> mgcamd
time: 21.10.2009 18:11 added: tailor


del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر