خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدید ترین کد های dcw - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
پنج‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1388دوستانی که در پوشه پلاگین خود v_dcw_sharing.ini این فایل را دارند.

برای عمل کردن کد شبکه Dorcel TV باید این فایل را حتما پاک کنند.   Channel: Dorcel TV Sat: 12.5W

key: 032EA4D50CA2D3000000000000000000
0500:025100:3C46:085C:0887::03 2E A4 D5 0C A2 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 3C 46 { 03 2E A4 D5 0C A2 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} --> gbox
F 3C460887 00 032EA4D50CA2D300 ; Dorcel TV --> mgcamd
F 3C460887 01 0000000000000000 ; Dorcel TV --> mgcamd
time: 12.11.2009 12:37 added: coscosChannel: Dorcel TV Sat: 13E
key: 032EA4D50CA2D3810000000000000000
0500:024400:01FD:0408:0816::03 2E A4 D5 0C A2 D3 81 00 00 00 00 00 00 00 00 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 01 FD { 03 2E A4 D5 0C A2 D3 81 00 00 00 00 00 00 00 00 }} --> gbox
F 01FD0816 00 032EA4D50CA2D381 ; Dorcel TV --> mgcamd
F 01FD0816 01 0000000000000000 ; Dorcel TV --> mgcamd
time: 12.11.2009 12:18 added: coscosChannel: EQUIDIA PRO P1 Sat: 13E
key: C665BBCD3F1B3EF67F9F3E172F3F359B
0100:000086:0BEC:0BEC:01F5::C6 65 BB CD 3F 1B 3E F6 7F 9F 3E 17 2F 3F 35 9B --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 0B EC { C6 65 BB CD 3F 1B 3E F6 7F 9F 3E 17 2F 3F 35 9B }} --> gbox
F 0BEC01F5 00 C665BBCD3F1B3EF6 ; EQUIDIA PRO P1 --> mgcamd
F 0BEC01F5 01 7F9F3E172F3F359B ; EQUIDIA PRO P1 --> mgcamd
time: 09.11.2009 22:02 added: tailorChannel: EQUIDIA PRO Sat: 13E
key: 565742EF9C2A5016089C47EB7FA87FA6
0100:000086:0BEB:0CEF:0DAD::56 57 42 EF 9C 2A 50 16 08 9C 47 EB 7F A8 7F A6 --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 0B EB { 56 57 42 EF 9C 2A 50 16 08 9C 47 EB 7F A8 7F A6 }} --> gbox
F 0BEB0DAD 00 565742EF9C2A5016 ; EQUIDIA PRO --> mgcamd
F 0BEB0DAD 01 089C47EB7FA87FA6 ; EQUIDIA PRO --> mgcamd
time: 09.11.2009 21:59 added: tailor
del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر