خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
قیچی زدن روی دیش برای گرفتن چند جهت - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

قیچی زدن روی دیش برای گرفتن چند جهت


قیچی زدن روی یک دیش برای گرفتن دو ماهواره 

 ----------------------------

  

 

هاتبرد،یوروبرد9 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/1.jpg 

 

هاتبرد،یوتلستW3 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/2.jpg 

 

هاتبرد،بدر 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/3.jpg 

 

هاتبرد،یوتلستW6 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/4.jpg 

 

هاتبرد،آسترا یک ام 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/5.jpg 

 

ترکست،اینتلست902 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/6.JPG 

 

ترکست،اکسپرس ای ام 22 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/8.JPG 

 

ترکست،بدر 

http://s1.picofile.com/arvin/9.jpg 

 

سایروس،نایلست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/10.JPG 

 

اینتلست902،ال ام آی(lmi) 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/11.JPG 

 

هاتبرد،سایروس 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/13.jpg 

 

یامال،آسیاست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/14.JPG 

 

تل استار12،نایلست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/15.jpg 

  

یوتلستW6،یوتلستW3 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/26.jpg

 

 

 

 

قیچی زدن روی یک دیش برای گرفتن سه ماهواره 

-------------------------------

  

 

 

هاتبرد،سایروس،نایلست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/16.JPG 

 

هاتبرد،سایروس،بدر 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/17.jpg 

 

ترکست،بدر،اینتلست902 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/18.JPG 

 

آسترا یک ام،هاتبرد،بدر 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/19.JPG 

 

بدر،هاتبرد،ترکست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/20.jpg 

 

ترکست،اکسپرس ای ام22،اینتلست902 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/22.jpg 

 

یوروبرد9،سایروس،نایلست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/23.jpg 

 

هاتبرد،بدر،نایلست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/24.jpg 

 

هاتبرد،ترکست،یوتلستW3 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/25.jpg 

 

هاتبرد،بدر،یوتلست W2M 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/27.jpg 

 

اکسپرس ای ام 22،اینتلست902،هلاس ست2 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/28.jpg 

 

 

 

 

قیچی زدن روی یک دیش برای گرفتن 4 ماهواره 

----------------------------

 

 

 

هاتبرد،آسترا یک ام،بدر،یوتلستW3 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/29.jpg 

 

هاتبرد،یوتلستW3،یوتلستW6،نایلست 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/30.jpg 

 

هاتبرد،آسترا یک ام،بدر،سایروس 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/31.jpg 

 

هاتبرد،نایلست،بدر،یوتلستW3 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/32.jpg 

 

هاتبرد،نایلست،آسترا یک ام،سایروس 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/33.JPG 

 

هاتبرد،نایلست،یوتلستW3،تل استار12 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/34.jpg 

 

بدر،ترکست،هاتبرد،یوتلستW3 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/35.jpg 

 

هاتبرد،نایلست،بدر،آموس 

http://s1.picofile.com/arvin/Pictures/36.jpg 

 
تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر