خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدول برنامه های تلویزیونی بی بی سی پرشین - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

جدول برنامه های تلویزیونی بی بی سی پرشین

‭BBC ‮فارسی‬ - ‮درباره ما‬ - ‮جدول برنامه های تلویزیونی و فرکانس های ماهواره‬

جدول برنامه های تلویزیونی و فرکانس های ماهواره

به روز شده: 13:00 گرینویچ - پنج شنبه 02 ژوئن 2011 - 12 خرداد 1390

کلیک فرکانس‌های ماهواره

شنبه

فهرست برنامه ها

تهران کابل
دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ خبر
۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰
۱۰:۰۰ ۰۵:۰۰ کلیک صفحه دو (تکرار)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر (تکرار)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰
کلیک از نزدیک (تکرار)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ میان برنامه
۱۱:۱۰ ۱۱:۱۰
۱۱:۴۰ ۰۶:۴۰ دکتر هو (تکرار)
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر (تکرار)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک تماشا (تکرار)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ میان برنامه
۱۳:۱۰ ۱۳:۱۰ ۱۳:۴۰ ۰۸:۴۰ کلیک آپارات (تکرار)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰
خبر (تکرار)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیک جمعه بازار (تکرار)
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ خبر (تکرار)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیک خبرنگاران (تکرار)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ دکتر هو (تکرار)
۱۶:۵۰
۱۶:۵۰ ۱۷:۲۰ ۱۲:۲۰ میان برنامه
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیک کوک (تکرار)
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰
کلیک به عبارت دیگر (تکرار)
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰
خبر ورزشی
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴:۳۵
کلیک نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰
خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰

حیوانهای خارق العاده

۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰
خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰
کلیک پرگار (تکرار)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰
کلیک ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰
کلیک جمعه بازار (تکرار)
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰
خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰
خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰

طبیعت وحشی شمال آمریکا

۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰
پایان برنامه‌ها

یکشنبه

فهرست برنامه ها

تهران کابل
دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ حیوانهای خارق العاده (تکرار)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ میان برنامه
۱۱:۱۰ ۱۱:۱۰
۱۱:۴۰ ۰۶:۴۰

طبیعت وحشی شمال آمریکا (تکرار)

۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر (تکرار)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک از نزدیک (تکرار)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ میان برنامه
۱۴:۱۰ ۱۴:۱۰ ۱۴:۴۰ ۰۹:۴۰
کلیک نوبت شما (تکرار)
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ خبر (تکرار)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیک صفحه دو (تکرار)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰

طبیعت وحشی شمال آمریکا (تکرار)

۱۶:۴۰ ۱۶:۴۰ ۱۷:۲۰ ۱۲:۲۰ میان برنامه
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰

حیوانهای خارق العاده (تکرار)

۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰
جهان ما
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰
خبر ورزشی
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴:۳۵
کلیک نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰
خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰
کلیک کلیک (تکرار)
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰
خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰

طبیعت وحشی شمال آمریکا (تکرار)

۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰
کلیک ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰
کلیک خبرنگاران (تکرار)
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰
خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰
خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰
دکتر هو (تکرار)
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰
پایان برنامه‌ها

دوشنبه

فهرست برنامه ها

تهران کابل
دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰

کلیک Word On The Street

۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ میان برنامه
۱۱:۱۰ ۱۱:۱۰
۱۱:۴۰ ۰۶:۴۰

با استقامت ترین مرد

۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر (تکرار)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ حیوانهای خارق العاده (تکرار)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰
میان برنامه
۱۴:۰۵ ۱۴:۰۵
۱۴:۳۵
۰۹:۳۵
کلیک نوبت شما (تکرار)
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ خبر (تکرار)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ جهان ما (تکرار)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰

با استقامت ترین مرد (تکرار)

۱۶:۴۰ ۱۶:۴۰ ۱۷:۲۰ ۱۲:۲۰ میان برنامه
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیک کلیک (تکرار)
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰
کلیک خبرنگاران (تکرار)
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰
خبر ورزشی
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴:۳۵
کلیک نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰
خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰
کلیک کوک (تکرار)
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰
خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰

با استقامت ترین مرد (تکرار)

۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰
کلیک ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰
جهان ما (تکرار)
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰
خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰
خبر
۰۰:۱۵ ۰۰:۱۵ ۰۰:۴۵ ۱۹:۴۵
کلیک پرگار
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰
پایان برنامه‌ها

سه شنبه

فهرست برنامه ها

تهران کابل
دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ کلیک کوک (تکرار)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ میان برنامه
۱۱:۱۰ ۱۱:۱۰
۱۱:۴۰ ۰۶:۴۰

عصر وحشت،‌ تروریسم جهانی

۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر (تکرار)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک از نزدیک (تکرار)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ میان برنامه
۱۴:۰۵ ۱۴:۰۵ ۱۴:۳۵ ۰۹:۳۵ کلیک نوبت شما (تکرار)
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۳۰
۱۰:۳۰
خبر (تکرار)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیک خبرنگاران (تکرار)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰

عصر وحشت، تروریسم جهانی (تکرار)

۱۶:۴۰ ۱۶:۴۰ ۱۷:۲۰ ۱۲:۲۰ میان برنامه
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰

کلیک Word On The Street (تکرار)

۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰
کلیک به عبارت دیگر
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰
خبر ورزشی
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴:۳۵
کلیک نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰
خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیک تماشا (تکرار)
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰
خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰

عصر وحشت، تروریسم جهانی (تکرار)

۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰
کلیک ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰
کلیک صفحه دو
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰
خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰
خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰ کلیک تخت گاز
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰
پایان برنامه‌ها

چهارشنبه

فهرست برنامه ها

تهران کابل
دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ کلیک کلیک (تکرار)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ میان برنامه
۱۱:۱۰ ۱۱:۱۰
۱۱:۴۰ ۰۶:۴۰ کلیک تخت گاز (تکرار)
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر (تکرار)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک کوک (تکرار)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ میان برنامه
۱۴:۰۵ ۱۴:۰۵ ۱۴:۳۵ ۰۹:۳۵
کلیک نوبت شما (تکرار)
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ خبر (تکرار)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیک صفحه دو (تکرار)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیک تخت گاز (تکرار)
۱۶:۵۰ ۱۶:۵۰ ۱۷:۲۰ ۱۲:۲۰ میان برنامه
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیک تماشا (تکرار)
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰

سیاره تنها

۱۹:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰
خبر ورزشی
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴:۳۵
کلیک نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰
خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰

کلیک Word On The Street (تکرار)

۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰
خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰
کلیک تخت گاز (تکرار)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰
کلیک ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰
کلیک به عبارت دیگر (تکرار)
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰
خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰
خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰
کلیک آپارات (تکرار)
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰
پایان برنامه‌ها

پنج شنبه

فهرست برنامه ها


تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر

تهران کابل
دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ کلیک از نزدیک (تکرار)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ میان برنامه
۱۱:۰۵ ۱۱:۰۵
۱۱:۳۵ ۰۶:۳۵

فستیوال موسیقی گلاستنبری

۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر (تکرار)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰

کلیک Word On The Street (تکرار)

۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ کلیک ۶۰ دقیقه (تکرار)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ میان برنامه
۱۴:۰۵ ۱۴:۰۵ ۱۴:۳۵ ۰۹:۳۵
کلیک نوبت شما (تکرار)
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ خبر (تکرار)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰

سیاره تنها (تکرار)

۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیک آپارات (تکرار)
۱۶:۴۰ ۱۶:۴۰ ۱۷:۲۰ ۱۲:۲۰ میان برنامه
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیک کلیک
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰
کلیک صفحه دو (تکرار)
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰
خبر
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴:۳۵

فستیوال موسیقی گلاستنبری (تکرار)

۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰
خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰
کلیک تماشا
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰
خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰

Google